Συγχωνεύσεις, συνέργειες και επιπτώσεις στα ΕΠΑ.Λ.

Μαρτίου 18, 2019

 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13-03-2019

 Αρ. Δ.Τ.: 18

Συγχωνεύσεις, συνέργειες και επιπτώσεις στα ΕΠΑ.Λ.

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παρακολουθώντας τις τρέχουσες συγχωνεύσεις και συνέργειες των Τ.Ε.Ι.  με Πανεπιστήμια,  επισημαίνει τα εξής:

  • Τμήματα που προέκυψαν από την αναγκαία εξειδίκευση της γνώσης (αυτοματισμού, οχημάτων, ηλεκτρονικής κ.α), βλέπουμε να πολτοποιούνται σε μια ανάμιξη, σε αντίθεση με την εξέλιξη της τεχνολογίας που επιβάλλει εξειδικευμένες γνώσεις.
  • Οι συγχωνεύσεις δεν γίνονται με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις ανάγκες που διαμορφώνονται από την αγορά εργασίας. Η αναντιστοιχία αυτή δημιουργεί σχολές με ανακατεμένα προγράμματα σπουδών που έχουν «λίγο απ όλα». Την αναντιστοιχία αυτή τη διαπιστώνουμε αργότερα, όταν ο πτυχιούχος εισέρχεται στον χώρο εργασίας όπου παρατηρείται να μην έχει διδαχθεί πολλά από απαιτούμενα της εργασιακής του θέσης. Έχει γίνει κάποια μελέτη επ’ αυτού ή βαδίζουμε με το ρητό «βλέποντας και κάνοντας»;
  • Μήπως ετοιμάζονται αντίστοιχες συγχωνεύσεις στις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. που να ευθυγραμμίζονται στα νέα τμήματα των αναβαθμισμένων Τ.Ε.Ι.;
  • Τα αριθμητικά δεδομένα δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Όταν συνενωθούν δύο τμήματα που παρείχαν από 200 θέσεις το καθένα, το νέο τμήμα θα δίνει 400; Ή μήπως το νέο τμήμα θα δίνει κι αυτό 200;
  • Αν το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. θα μείνει 5% αυτό σημαίνει δραματική μείωση των εισακτέων. Ο αριθμός αυτός θα είναι κατά πολύ μικρότερος σε σχέση με το άθροισμα των θέσεων που είχαν οι δύο ή τρεις σχολές πριν τη συγχώνευση. Ουσιαστικά οι θέσεις εισαγωγής για τους μαθητές μας θα μειωθούν σημαντικά. Η παραπάνω εξέλιξη μόνο θετική δεν είναι για τους μαθητές των σχολείων μας που για πέρυσι τουλάχιστον αναθάρρησαν με την απόκτηση του δικαιώματος να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια, έστω και για αυτό το μικρό ποσοστό. Τα κίνητρα που έχουν οι μαθητές για να επιλέξουν τα ΕΠΑ.Λ. είναι δύο. Η απόκτηση πτυχίου επιπέδου 4 (και 5 αν συνεχίσει στο 4ο έτος) και η ευκολότερη πρόσβαση με βάση την κατεύθυνση των σπουδών τους και την ειδικότητα τους. Το δεύτερο κίνητρο ουσιαστικά τείνει να εξαλειφθεί με τις νέες αλλαγές, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επιλογή των μαθητών να φοιτήσουν στα ΕΠΑ.Λ..

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να πράξει το ελάχιστο απέναντι στην πολύπαθη Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, διασφαλίζοντας αριθμό θέσεων που θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εισακτέων του προηγούμενου έτους και όχι απλά αυξημένο ποσοστό θέσεων, στα τμήματα που θα προκύψουν από συγχώνευση των τμημάτων των Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δε θα πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων που είχαν οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. τα προηγούμενα έτη, πράγμα που σημαίνει πως το ποσοστό εισαγωγής στα μετεξελισσόμενα Τ.Ε.Ι. πρέπει να ανέλθει σε περίπου 50% και το ποσοστό εισαγωγής στα Πανεπιστήμια να ανέλθει στο 20%.

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Advertisements

Εκπαιδευτικοί των Δ.Ι.ΕΚ.

Μαρτίου 18, 2019

 

 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 11-3-2019

 Αρ. Δ.Τ.: 17

Εκπαιδευτικοί των Δ.Ι.ΕΚ.

Σε λίγο θα κλείσουν τέσσερα χρόνια από τότε που η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης βρέθηκε να έχει στη δικαιοδοσία της μόνιμους εκπαιδευτικούς τοποθετημένους για εκπαιδευτικό έργο στα Δ.ΙΕΚ της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δίδασκαν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση μέχρι τη στιγμή που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το 2013 και κατόπιν μετατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης το 2015. Από τότε μάχονται καθημερινά να λύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη θεσμοθετημένου πλαισίου. Με αγώνα κατάφεραν να αποσαφηνιστεί νομοθετικά ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αυτά και ως προς τα ωράρια εργασίας, τις άδειες, κ.α. ακολουθούν το καθεστώς των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θεωρούνται πλήρως εξομοιωμένοι με αυτούς ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα που χρειάζεται να επιλυθούν. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Δ.Ι.Ε.Κ.:

  • Δεν ανήκουν σε κανένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο γεγονός που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούν γίνουν κρίσεις γι΄αυτούς και κατά συνέπεια να εξελιχθούν. Ήδη άρχισαν να εμφανίζονται, να συσσωρεύονται και σε κάθε περίπτωση να μένουν αναπάντητα αιτήματα.
  • Δεν συμπεριλαμβάνονται σε κανενός είδους επιμόρφωση, εν προκειμένω στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ) παρότι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης, διδάσκουν χωρίς εκπαιδευτικά εγχειρίδια, διδάσκουν σε ενήλικες και σε ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
  • Διδάσκουν πολύ περισσότερες ώρες/ εβδομάδα από το θεσμοθετημένο τους ωράριο. Το καθεστώς της αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών που ισχύει στα Ι.Ε.Κ. από την ίδρυσή τους οδηγεί συχνά στην αύξηση του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών χωρίς το γεγονός αυτό να αποτυπώνεται. Το αποτέλεσμα είναι ένας εκπαιδευτικός που έχει υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες να διδάσκει στην πραγματικότητα έως και 25 ώρες.
  • Δεν ανήκουν σε αυτοτελές μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων παρόλο που καλύπτουν τια ανάγκες των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Από 1.9.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για πολλούς εκπαιδευτές που ανήκουν σε διάφορα αυτοτελή μητρώα και καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων.

Θεωρούμε πως τα παραπάνω προβλήματα απαιτούν άμεση επίλυση.

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


Πρόσκληση από τον Εκπαιδευτικό και Γλύπτη Ποκαμισά Θεόδωρο στην έκθεση με τίτλο «Γλυπτικές Φόρμες – Συνειρμοί».

Φεβρουαρίου 17, 2019


Το νέο Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20/12/2018 με την παρακάτω σύνθεση

Φεβρουαρίου 17, 2019

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις εκλογές της Τρίτης 20/12/2018, το νέο Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας

συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20/12/2018 με την παρακάτω σύνθεση:

 

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΗΤΟ
Πρόεδρος Τρίγκας Αθανάσιος 6 ΕΠΑ.Λ Αθήνας 6982394518
Αντιπρόεδρος Ποκαμισάς Θεόδωρος 54Ο ΓΥΜ/ΣΙΟ Αθήνας 6937777283
Γεν. Γραμ/τέας Τζανέτος Σπυρίδων 3ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΦΙΛ?ΦΕΙΑΣ 6972788070
Οργ.Γρα/τέας Κοκκοράκη Χρυσάνθη  ΕΠΑ.Λ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6984865199
Ταμίας Μανωλακάκης Κωνσταντίνος 2 ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου 6945247458
Μέλος Λιάπη Μαρία 10ο ΕΠΑ.Λ ΑΘΗΝΑΣ 6978526540
Μέλος Γιάμπουρας Στυλιανός 3 ΕΠΑ.Λ Ν.Φιλ/φειας

 

 

 

 

 

 

 

 


Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος !

Δεκέμβριος 30, 2018

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας

σας εύχεται ολόψυχα

Καλά  Χριστούγεννα

και ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος !


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 20/12/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 έως 5:30 μ.μ

Δεκέμβριος 2, 2018

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΣ ΕΛΤΕΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Το Δ.Σ της Ένωσης μας προκήρυξε σύμφωνα με το καταστατικό του, εκλογές για το νέο Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις  20/12/2018  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 έως 5:30 μ.μ.


Θα προηγηθεί η Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών μας από ώρα 9:00 π.μ έως 12:00  με θέματα τις εξελίξεις στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση όπως είναι : «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ», νέος τρόπος διορισμών-προσοντολόγιο, αξιολόγηση, δικαιώματα αναπληρωτών, εκπαιδευτικά κενά, στελέχωση και λειτουργία τάξεων υποδοχής, οικονομική δυσπραγία σχολικών μονάδων, εργασιακά  και μισθολογικά.


Χώρος πραγματοποίησης της Συνέλευσης και των εκλογών ορίστηκε το Αμφιθέατρο το 1ου ΕΠΑ.Λ Αθηνών, Αχιλλέως και Μυλλέρου στο Μεταξουργείο.
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στις Εκλογές, απαλλάσσονται από την εργασία τους καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με σχετική άδεια της Α΄ Διεύθυνσης Δ.Ε Αθήνας.


Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μας και όσα εγγραφούν και τακτοποιηθούν μέχρι την ώρα έναρξης της διαδικασίας των εκλογών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, οφείλουν να αποστείλουν μέχρι και την 20-12-2018 σχετική αίτηση.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες , οι καιροί για την Τεχνική Εκπαίδευση είναι δύσκολοι και θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή σας στις διαδικασίες.

Για  το  Δ.Σ  της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 Ο Πρόεδρος : Τρίγκας Αθανάσιος            

 Η Γεν. Γραμματέας : Λιάπη Μαρία

 


17 Συνέδριο Αντιπροσώπων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

Αύγουστος 28, 2018